Det er meget sandsynligt, at optimisme og et postivt sind kan forhindre dig i at få løbeskader. En negativ tankegang og løbeskader lader nemlig til at hænge sammen.

Det er resultatet, efter at forskere ved University of Roehamption i London undersøgte hvilken effekt optimisme har på løbere.

389 mænd og 305 kvinder blev fulgt i en periode på to år. De skulle alle vurdere deres fysiske og psykiske velbefindende inden forsøget. 104 blev skadet i den to årige periode, og forskerne undersøgte derefter, om der var en sammehæng mellem de som fik skader og deres sindstilstand.

Resultatet var positivt, for de positive. De fandt nemlig en sammenhæng mellem færre skader og øget positivitet. Omvendt kan man konkludere, at der var en sammenhæng mellem negativitet og skader.

Positive løbere oplevede større fysisk og psykisk livsglæde, og forskerne mener, at det er denne selvvurderede livsglæde, som hjalp løberne til at håndtere stressede situationer bedre, og derved undgå løbeskader.