fbpx

Helsefonden og Bevica Fonden har afsat 5 mio. kr. til forskning, som skal bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Stifterne af Team Tvilling glæder sig over, at der er forskning på vej: ”Herefter kan vi forhåbentlig fremvise evidens for den virkning af Team Tvilling, som Peder og mange andre har oplevet på egen krop”, siger Peder og Steen Mondrup.

Helsefonden og Bevica Fonden inviterer nu videns- og forskningsinstitutioner til at byde ind med ideer til forskning, som kan bidrage med ny viden om, hvad bevægelse gennem andre betyder for mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft. Mennesker, der antages ikke at kunne opnå de sundhedsmæssige gevinster, der ofte følger af fysisk aktivitet.

Baggrunden for invitationen er en forundersøgelse, der har set på betydningen af Team Tvilling. Team Tvilling er en aktivitet, hvor en atlet uden handicap løber med et menneske med handicap i en løbevogn. Forundersøgelsen – som kun er baseret på ganske få personer – indikerer, at løbet har en positiv fysiologisk effekt, og der rapporteres om øget kropsbevidsthed, bevægelsesglæde, stolthed og følelsen af at være på lige fod med andre. Indikationer, som inviterer til en mere forskningsbaseret undersøgelse af, hvad der sker med kroppen, og hvad det betyder for den enkelte at være fysisk aktiv gennem andre.

”Vi håber, at videns- og forskningsinstitutionerne tager imod udfordringen, for vores ønske er selvfølgelig, at der på et videnskabeligt grundlag tilvejebringes ny viden, som kan være med til at styrke livskvaliteten for mennesker, der er så stærkt afhængige af andre”, lyder det samstemmende fra direktørerne i Helsefonden og Bevica Fonden, Hanne Jervild og Marianne Kofoed.

Forskningsprojektet skal undersøge effekten af Team Tvilling, men også inddrage andre bevægelsesaktiviteter. Stifterne af Team Tvilling glæder sig over, at der nu skal forskes i, hvad der rent faktisk sker i kroppen for mennesker med handicap:

”Vi har konstateret, at Peder og andre handi-atleter har fået øget livskvalitet ved blandt andet at få en større omgangskreds og mindre medicinforbrug. Vi er igennem tiden blevet mødt med skepsis over for, om handi-atleterne oplever nogen fysiske og psykiske forbedringer af at være med i Team Tvilling. Derfor glæder vi os meget over, at vi nu kan få tilknyttet dybere forskning på området. Herefter kan vi forhåbentlig fremvise evidens for den virkning af Team Tvilling, som Peder og mange andre har oplevet på egen krop”, siger Steen og Peder Mondrup.